Mag-file ng Mga Buwis Mo

Maraming paraan para mag-file ng iyong mga buwis ano man ang kalagayan mo!

Pinadadali ng Free File mag-file ng buwis.

Mag-file ng libre

Wala Kang Computer?

Sa kasamaang-palad, sa ngayon, maraming online na opsiyon sa pag-file ng buwis ay kailangang mayroon kang computer at internet. Para sa karagdagang impormasyon sa murang internet at access sa computer, mangyaring pumunta sa broadband.unitedwaysca.org