Alamin kung magkano ang makukuha mo!

Ang CalEITC ay kredito ng buwis na maire-refund na maaaring magpataas sa refund sa iyong buwis o mabawasan ang halaga ng mga buwis na dapat mong bayaran. Ang halaga ng CalEITC ay nakadepende sa iyong katayuan sa sambahayan, kita, at laki ng pamilya.

CalEITC4Me Calculator

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
?

Powered by

ERROR

Handa nang i-file ang iyong mga buwis ng libre?

Kung karapat-dapat ka para sa Earned Income Tax Credit o kumita ng $57,000 o mas mababa pa noong 2021, may kapansanan, o isang nagbabayad ng buwis na may limitadong kaalaman sa Ingles maaari mong i-file ang iyong mga tax return ng libre.