مالیات خود ثبت کنید

روش های زیادی وجود دارند که می توانید بدون توجه به شرایطتان، مالیات خود را ثبت کنید!

ثبت رایگان، پروسه ثبت مالیات را آسان کرده است.

ثبت بصورت رایگان

کامپیوتر ندارید؟

متأسفانه، در حال حاضر بسیاری از گزینه های ثبت مالیات آنلاین مستلزم داشتن رایانه و اینترنت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دسترسی به اینترنت کم هزینه و رایانه، لطفاً به وب سایت زیر مراجعه کنید:
broadband.unitedwaysca.org