اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده کالیفرنیا (CalEITC)چیست؟

CalEITC یک اعتبار مالیاتی بازپرداخت نقدی است که پول را مجدداً به جیب کارکنان در کالیفرنیا بازمیگرداند.

در اولین سال خود، CalEITC درآمد حدود385,000 خانواده را که در تقریباً 200 میلیون دلار اعتبار بازپرداخت نقدی سهیم بودند ارتقاء داد.

در سال 2019، بیش از 2 میلیون نفر این اعتبار را درخواست کردند، که جمعاً نزدیک به 395 میلیون دلار بود.

اعتبار مالیاتی کودک کم سن و سال(YCTC) چیست؟

YCTC یک اعتبار جدید است که می تواند تا 1000 دلار اضافی به عنوان بازپرداخت به والدینی که در تاریخ 31 دسامبر 2019، حداقل یک فرزند زیر 6 سال داشتند پرداخت نماید.

YCTC با اولین دلار کسب شده توسط یک والد شروع می شود.

انتظار می رود که در سال 2020 حدود 400,000 خانواده ساکن کالیفرنیا از YCTC بهره مند شوند.

آیا من واجد شرایط هستم؟

در صورت احراز شرایط ذیل شما برای CalEITC واجد شرایط هستید:

درآمد کسب شده شما در حدود خاصی قرار دارد (لطفاً به جدول زیر مراجعه نمایید)، و

شما، همسرتان و فرزندان واجد شرایط ، هرکدام یک شماره بیمه اجتماعی (SSN) دارند، و

از ارسال اوراق مالیاتی تحت گزینه “متأهل/همخانگی قانونی به ثبت رسیده با ارسال جداگانه اوراق مالیاتی” استفاده نمی کنید، و

بیش از نصف سال مالیاتی در کالیفرنیا سکونت داشتید،

در آخر سال مالیاتی، 18 ساله یا بیشتر بودید.

برای دانستن اینکه آیا واجد شرایط هستید و به هنگام ارسال اوراق مالیاتی سال 2019 ، برای چه مبلغی صلاحیت خواهید داشت، به جدول زیر مراجعه نمایید.

* تا

تعداد فرزندان
حداکثر درآمد
*اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده در کالیفرنیا (Cal EITC)
*اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده فدرال (EITC)
*اعتبار مالیاتی کودک کم سن و سال(YCTC)
0
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 أو أكثر
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

* تا

توجه: جمع حداکثر مبلغ CalEITC، YCTC و EITC فدرال جهت کسب حداکثر مبلغی که می توانید در مجموع بین این سه اعتبار کسب کنید بی نتیجه است، زیرا این اعتبارها در سطوح درآمدی مختلف به تدریج یکدیگر را خنثی یا حذف می کنند.

برای مشاهده نتایج دقیق تر با کلیک کردن در اینجا از حسابگر CalEITC ما استفاده کنید.

آیا سال گذشته واجد شرایط بودم؟

آیا می دانستید که اگر متوجه شدید که برای اعتبارهای مالیاتی که قبلاً درخواست نکردیه بودید صلاحیت دارید، می توانید اوراق مالیاتی تان را تا سه سال گذشته تغییر دهید؟ خبر خوب، شما همچنان می توانید این اعتبار بازپرداخت نقدی را دریافت نمایید. برای شروع اینجا را کلیک کنید.

اما ابتدا، برای دانستن اینکه آیا واجد شرایط هستید و در سال 2018 برای چه مبلغی صلاحیت داشتید، به جدول زیر مراجعه نمایید.

تعداد فرزندان
حداکثر درآمد
*اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده در کالیفرنیا (Cal EITC)
*اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده فدرال (EITC)
0
$16,750
$232
$519
1
$24,950
$1,554
$3,461
2
$24,950
$2,559
$5,716
3 أو أكثر
$24,950
$2,879
$6,431

* تا

CalEITC و EITC فدرال چگونه با یکدیگرعمل خواهند کرد؟

هر دو اعتبار در این فصل مالیاتی در دسترس خواهند بود و می توانند به شما بازپرداخت ارائه دهند یا مبلغ پولی که ممکن است بدهکار باشید را کاهش دهند.

ساکنین کالیفرنیا که صلاحیت برخورداری از CalEITC را دارند، احتمال دارد که صلاحیت برخورداری از EITC فدرال را نیر داشته باشند. این امر به صورت قابل توجه درآمد خانوار برای خانواده

های واجد شرایط و افراد را ارتقاء خواهد داد.

ساکنین کالیفرنیا چگونه می توانند از CalEITC بهره مند شوند؟

مطالعات نشان می دهد که کودکانی که در خانوارهایی زندگی می کنند که بازپرداخت EITC بیشتری دریافت می کنند، از تندرستی بهتری برخوردار هستند، در مدرسه عملکرد بهتری دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که به دانشگاه بروند، و به عنوان افراد بزرگسال درآمد های بالاتری کسب خواهند کرد، تا آنهایی که این بازپرداخت را دریافت نمی کنند – این امر موجب روشن سازی آینده برای نسل بعدی می شود. بخاطر CalEITC، خانواده های شاغل پول بیشتری برای خرید یک خودرو، پرداخت صورتحسابهای به تعویق افتاده، سرمایه گذاری در تحصیلات، یا کنار گذاشتن برای پس انداز خواهند داشت.