Պարզեք, թե որքան գումար կարող եք ստանալ:

CalEITC-ը վերադարձվող հարկային արտոնություն է, որը կարող է մեծացնել ձեր հարկային փոխհատուցման չափը կամ նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք հարկի չափը: CalEITC-ի գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

CalEITC4Me հաշվիչ

?
Սա ներառում է աշխատավարձեր, թեյավճարներ և աշխատողի այլ փոխհատուցումներ, սակայն միայն եթե այդ գումարները ենթակա են պահումների Կալիֆորնիայում:
?
?
?
?
Select all that apply :

Powered by

ERROR