Պարզեք, թե որքան գումար կարող եք ստանալ:

CalEITC-ը վերադարձվող հարկային արտոնություն է, որը կարող է մեծացնել ձեր հարկային փոխհատուցման չափը կամ նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք հարկի չափը: CalEITC-ի գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

CalEITC4Me հաշվիչ

?
This includes wages, salaries, tips, and other employee compensation if such amounts are subject to California withholding. It also includes money you earned from self-employment.
?
?
?
Select all that apply :
ERROR

Պատրա՞ստ եք անվճար ներկայացնելու ձեր հարկերը:

Եթե դուք իրավասու եք Վաստակած եկամտահարկի արտոնությանը կամ 2020 թվականին վաստակել եք 57,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրանից պակաս, ունեք հաշմանդամություն կամ անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ հարկատու եք, ապա կարող եք անվճար ներկայացնել ձեր հարկային հայտարարագրերը:

Don't miss out!

Get reminders for important dates and deadlines to claim your credit.