Պարզեք, թե որքան գումար կարող եք ստանալ:

CalEITC-ը վերադարձվող հարկային արտոնություն է, որը կարող է մեծացնել ձեր հարկային փոխհատուցման չափը կամ նվազեցնել ձեր կողմից վճարվելիք հարկի չափը: CalEITC-ի գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

CalEITC4Me հաշվիչ

?
Սա ներառում է աշխատավարձեր, թեյավճարներ և աշխատողի այլ փոխհատուցումներ, սակայն միայն եթե այդ գումարները ենթակա են պահումների Կալիֆորնիայում:
?
?
?
Select all that apply :
?

Powered by

ERROR

Պատրա՞ստ եք անվճար ներկայացնելու ձեր հարկերը: Եթե դուք իրավասու եք Վաստակած եկամտահարկի արտոնությանը կամ 2021 թվականին վաստակել եք 57,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրանից պակաս, ունեք հաշմանդամություն կամ անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ հարկատու եք, ապա կարող եք անվճար ներկայացնել ձեր հարկային հայտարարագրերը: