Դուք դեռ ժամանակ ունեք ներկայացնելու Ձեր հարկային հայտարարագրերը և պահանջելու Ձեր կրեդիտները: Օգտվեք CalFileից՝ Ձեր նահանգային հարկային հայտարարագրերը էլեկտրոնային եղանակով անմիջապես Franchise Tax Board-ին ուղարկելու համար:

 


 

Այժմ ավելի ու ավելի շատ առցանց հարկերի ներկայացման տարբերակներ պահանջում են ունենալ համակարգչային սարքավորումներ և ինտերնետ: Համակարգիչների և ինտերնետի էժան հասանելիության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել broadband.unitedwaysca.org