Գոյություն ունի ինչպես Կալիֆոռնիայի EITC (CalEITC), այնպես էլ դաշնային EITC։

Եթե ​​ունեք ցածր եկամուտ և ցածր վարձատրվող աշխատանք, ապա կարող եք որակավորվել CalEITC-ի և/կամ դաշնային EITC-ի համար: Այս արտոնությունները ձեզ են վերադարձնում գումար կամ նվազեցնում են ձեր կողմից վճարվելիք հարկը:

 

CalEITC (Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտահարկի արտոնություն)

Դուք կարող եք որակավորվել CalEITC-ի համար, եթե`

CalEITC-ի՝ ձեզ տրամադրվող գումարի չափը կախված է ձեր ընտանիքի կարգավիճակից, եկամտից և ընտանիքի կազմից:

Չունե՞ք Սոցիալական ապահովության համար: Խնդիր չկա։ Առաջին անգամ Հարկ վճարողի անհատական նույնականացման համար (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) ունեցողները իրավասու են CalEITC-ին և YCTC-ին (Մանկահասակ երեխայի հարկային արտոնություն)` իրենց 2020թհարկերը վճարելիս:

Որակավորվող երեխաների թիվը
Կալիֆոռնիայի առավելագույն եկամուտը
CalEITC (մինչև)
IRS EITC (մինչև)
YCTC (մինչև)
Ոչ մի
$30,000
$243
$538
$0
1
$30,000
$1,626
$3,584
$1,000
2
$30,000
$2,691
$5,920
$1,000
3 կամ ավելի
$30,000
$3,027
$6,660
$1,000

 

Որպես ծնող, դուք կարող եք որակավորվել նաև այլ արտոնությունների համար, ինչպիսին է, օրինակ, Երեխայի համար տրվող դաշնային հարկային արտոնությունը (CTC):

* Նշում. ITIN ունեցողները որակավորվում են միայն CalEITC-ի և նահանգային YCTC-ի համար, այլ ոչ դաշնային EITC-ի կամ CTC-ի համար:

Անհրաժեշտ է իմանալ. Պետք չէ գումար ներդնել CalEITC-ին, YCTC-ին և դաշնային EITC-ին՝ վերջիններից ընդհանուր առավելագույն գումար ստանալու նպատակով, քանի որ արտոնությունների փուլը փոփոխվում է՝ կախված եկամտի տարբեր մակարդակներից։

Օգտվեք մեր CalEITC հաշվիչից` տեսնելու համար՝ արդյո՞ք որակավորվում եք և հաշվարկեք ձեր արտոնության չափը` կտտացնելով այստեղ:

Արդյո՞ք անցյալ տարի իրավասու էի։

Գիտե՞ք արդյոք, որ կարող եք փոփոխել հարկային հայտարարագրերը նախորդ երեք տարիների կտրվածքով, եթե պարզեք, որ իրավասու եք այն հարկային արտոնություններին, որոնց ի սկզբանե չեք դիմել: Լավ նորությունԴուք դեռ կարող եք ստանալ այս վերադարձելի արտոնությունը: Մեկնարկի համար կտտացրեք այստեղ:

Բայց նախևառաջ աչքի անցկացրեք ստորև բերված աղյուսակը՝ պարզելու, թե արդյո՞ք իրավասու եք, և որքան գումարի դեպքում կարող եք որակավորվել 2019 թվականին:

Որակավորվող երեխաների թիվը
Կալիֆոռնիայի առավելագույն եկամուտը
CalEITC (մինչև)
IRS EITC (մինչև)
YCTC (մինչև)
Ոչ մի
$30,000
$240
$529
$0
1
$30,000
$1,605
$3,526
$1,000
2
$30,000
$2,651
$5,828
$1,000
3 կամ ավելի
$30,000
$2,982
$6,557
$1,000

 

Դաշնային EITC

Վաստակած եկամտահարկի դաշնային արտոնությունը (EITC) դաշնային հարկային արտոնություն է աշխատող անձանց համար, ովքեր ցածրից միջին եկամուտ են ունեցել: Ի տարբերություն CalEITC-ի՝ որակավորվում են միայն Սոցիալական ապահովության համարներ ունեցող անձինք: Որակավորվելու դեպքում դուք կարող եք տեսնել նվազեցված հարկային հաշիվ կամ ավելի մեծ չափով գումարի վերադարձ:

Եվ քանի որ համավարակի պատճառով բազմաթիվ մարդիկ տուժել են տնտեսապես, դաշնային կառավարությունը թույլ է տալիս օգտագործել ձեր 2020թկամ 2019թվաստակած եկամուտները՝ դաշնային EITC-ին որակավորվելու համար: Ձեր վերադարձի գումարը հաշարկելու համար օգտվեք մեր հաշվիչից:

Դուք կարող եք որակավորվել դաշնային EITC-ի համար, եթե՝

  • Դուք (կամ ձեր կողակիցը՝ համատեղ հայտարարագիր ներկայացնելիս) հարկային տարվա ավարտին առնվազն 25 տարեկան եք, բայց չի լրացել ձեր 65 տարեկանը, ԵՎ
  • Դուք (կամ ձեր կողակիցը՝ համատեղ հայտարարագիր ներկայացնելիս) և որակավորվող երեխաներն ունեն Սոցիալական ապահովության համար, ԵՎ
  • Դուք (կամ ձեր կողակիցը՝ համատեղ հայտարարագիր ներկայացնելիս) ունեք ձեր հիմնական տունը Միացյալ Նահանգներում` հարկային տարվա կեսից ավելին ընկած ժամանակահատվածում, ԵՎ
  • Դուք (կամ ձեր կողակիցը՝ համատեղ հայտարարագիր ներկայացնելիս) հանդես չեք գալիս որպես խնամառու և որակավորվող երեխա մեկ այլ անձի հայտարարագրում, ԵՎ
  • Դուք ամուսնացած չեք և դիմում եք առանձին, ԵՎ
  • Հարկային տարվա ձեր ներդրումային եկամուտը 3,650 ԱՄՆ դոլար է կամ դրանից պակաս, ԵՎ
  • Դուք վաստակել եք առնվազն 1 ԱՄՆ դոլար եկամուտ և ոչ ավելի, քան ՝

Որակավորման համար ընդգրկված երեխաները

Դիմումը ներկայացնելիս
Զրո
Մեկ
Երկու
Երեք
Չամուսնացած, տնային տնտեսուհի/տնտեսվար կամ այրի
$15,820
$41,756
$47,440
$50,954
Ամուսնացած է և դիմում են միասին
$21,710
$47,646
$53,330
$56,844

Դաշնային EITC-ի մասին ավելին իմացեք այստեղ:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ հետևյալը
Դաշնային EITC-ն սահմանում է հատուկ կանոններ զինծառայողների, հոգևորականության և հաշմանդամություն ունեցող որոշ անձանց համար:

Նշում. Հարկային արտոնությունները, ինչպես CalEITC-ն և EITC-ն, չեն համարվում հանրային նպաստներ, համաձայն ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայությունների պետական գանձման կանոնների: