Maghanap ng lokasyon ng buwis na malapit sa iyo

Ilan sa mga kasosyo namin ay patuloy na naghahandog ng personal o drop-off na libreng serbisyo sa paghahanda ng buwis. Tumawag nang maaga para magpa-appointment at makakuha ng mga detalye sa kung paano sila makakatulong.

LA County

El Centro de Ayuda
(323) 526-9301
2130 East 1st Street, Suit 101
Los Angeles CA 90033

Watts Labor Community
Action Committee

(323) 357-6271
1212 East 108th Street
Los Angeles CA 90059

Barrio Action Youth &
Family Center

(323) 221-0779
4927 Huntington Drive North #200
Los Angeles, CA 90032

Central City
Neighborhood Partners

(213) 482-8618
501 S Bixel St
Los Angeles, CA 90017

Mexican American
Opportunity Foundation

(323) 890-1555
5657 East Washington Blvd.
Commerce, CA 90040

Riverside County

Community Action Partnership
of Riverside County

(951) 848-7607
2038 Iowa Ave. Suite B-101/B-102
Riverside, CA 92507

Coachella Valley Community
Tax Services

(218) 844-7027
41550 Eclectic St.
Palm Desert, CA 92260

San Bernardino County

Community Action Partnership
of San Bernardino

(909) 723-1500
696 S. Tippecanoe Ave.
San Bernardino, CA 92408

Makahanap ng libreng tulong sa buwis mula sa sinanay na boluntaryo na malapit sa iyo.