Ang CalEITC ay isang cashback na kreditong buwis na magbabalik ng pera sa mga bulsa ng mga manggagawa sa California.